Sopor

Sopor

 

Kommunens regler för sophantering gäller strikt.

När tunnorna är fulla under stängt lock är det båtplatsgästens eget ansvar att transportera bort sina sopor.

 

Återvinningsstation i Gryt:

Finns vid busstorget. Kör från hamnen, förbi Gryts Handelsträdgård, vid avfarten sväng vänster in mot Gryt, sväng vänster sedan när du kommit uppför backen. Där är återvinningsstationen. Regler för vad du får slänga där är dessa:

https://www.valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/avfall/atervinningsstationer/

 

För sophantering i skärgården gäller detta:

https://www.valdemarsvik.se/kommun/vatten-avfall/avfall/renhallning-i-skargarden/