Så jobbar vi

Verksamheter på Gryts Brygga Marin

       

      

 

 

Det breda utbudet

Vi erbjuder allt som har att göra med trygg och kostnadseffektiv omsorg om båtarna. Valet i utbudet är fritt. Vill man göra det mesta själv, kan man hyra endast bryggplatsen. Och vill man få hjälp, så har vi resurser för de "de flesta tjänster", till exempel avmastning, lyft, avspolning, vinterplats med mast på eller av, reparationer och underhåll o.s.v. Även vårrustningen för den som önskar det oavsett båt, segel eller motor.