För allas trevnad!

I hamnen är det inte tillåtet att slänga annat än hushållssopor. Resterande får man ta med sig.

Det finns en skylt på väggen där det står om det.

 

Reglerna från kommunen är dessa:

  • Endast hushållssopor- vi förutsätter att alla vet vad som menas med det.

    • För den som inte vet, kolla denna länk hos Tekniska verken:

 https://www.tekniskaverken.se/miljo/sortera/sorteringsguide/kategori/hushallssopor/2162

  • Är kärlen fulla? Ta med dig soporna.

  • Kärlet är fullt när det når locket. Locket ska gå att stänga.

  • Fåglar är snabba som blixten på att slita sönder soppåsar. Vilket de flesta vet. Därav att locken måste hållas stängda.

  • Fortsätter detta, kommer vi att bli tvungna att ta ut extra avgift för detta, då vi får städa upp extra efter andra.

  • Vår önskan är att vi alla kan hjälpas åt och hålla lite koll. Ser man någon slänga annat än hushållssopor/ställa utanför kärlen, så säg gärna till dem.

 

Det som jag nu sett som inte är hushållssopor är:

⛔️Fiskespö
⛔️Grill - togs sedan bort tacksamt nog
⛔️Banankartonger
⛔️Andra kartonger
⛔️Annat icke nämnbart i sociala medier.. 

I Gryt finns en jättefin återvinningsstation! Nyttja gärna den! Där kan man slänga allt förutom möbler, kemiska medel etc.

 

❓️Frågor?
☎️Ring/sms till Camila 073-8058685

För allas trevnad och ekonomi, hoppas jag att vi kan hjälpas åt att hålla denna härliga hamn vacker och trevlig ⛵️

 

Camila

Sekreterare 

27 May 2022